1. Què vol dir l'acrònim TAC?

  2. Què és el PLA TAC?

  3. Quins són els objectius del PLA TAC?

  4. Què permet fer l’aplicació telemática PLA TAC?

  5. Sobre quins temes fa la diagnosi? 

  6. Quins són els àmbits de referencia que té en compte el PLA TAC?

  7. ​Quines són les fases del PLA TAC?

  8. Quin és l’element clau en la integració de les tecnologies en les pràctiques educatives?

  9. Quins són els factors que mediatitzen l'ús de la tecnologia en un centre educatiu?