Aquesta activitat no s'avalua directament pel fet de realitzar-la. 

 

El que hagis après fent aquesta cacera et permetrà participar en el debat de la propera sessió de gran grup i respondre a una de les preguntes de l'examen.