Mentre estigues a l’escola hauries de poder relacionar alguna de les actuacions que vegis que es fan respecte a la utilització de la tecnologia i els objectius que marca el pla TAC. 

 

En quina fase es troba el centre en el que has estat? Segons quina sigui la situació, els hi faries alguna recomanació?