L'objectiu d'aquesta activitat és aconseguir que els estudiants de 1r. curs del Grau en Mestre d'Ed.Primària, Grau en Mestre d'Ed.Infantil i Grau en Mestre d'Ed.Infantil i Ed.Primària facin una primera aproximació al document del pla TAC i els permeti:

 

 

  • Entendre la importància d'aquest pla.

  • Reflexionar sobre la importància de la planificació en la utilització de les TIC/TAC a l'escola.

  • Conèixer les diferents fases en la implementació del pla TAC.

  • Valorar el paper dels professionals en aquest pla.